Regulamin

TOUR de CRACOVIA AMATORÓW 
REGULAMIN wyścigu kolarskiego MASTERS
22 września 2018 (sobota)
start godzina 12:00

 

§ 1. Cele wyścigu:

 1. Wyłonienie zwycięzców w wyścigu Masters Tour de Cracovia
 1. Umożliwienie amatorom rywalizacji sportowej
 1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
 1. Promocja Gminy Michałowice oraz Województwa Małopolskiego
 1. Promocja zdrowego trybu życia
 1. Poprawa świadomości oraz wiedzy dot. poruszania się i bezpieczeństwa na drogach
 1. Popularyzacja roweru jako alternatywnego środka komunikacji

§ 2. Termin, miejsce wyścigu, dystanse:

 1. Data i dzień: 22 września 2018 (sobota)
 1. Godzina: 12:00
 1. Miejsce: Więcławice Stare ( przy Kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych)
 1. Start: przy Kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 1. Meta: przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
 1. Trasa wyścigu: Więcławice Stare –Zdzięsławice – Prawda – Raciborowice – Książniczki -Młodziejowice – Michałowice – Więcławice Stare – Masłomiąca – Więcławice Stare
 1. Dystans dla Kobiet 38 km (2 okrążenia po ok. 19 km).
 1. Dystans dla Mężczyzn 57 km (3 okrążenia po ok. 19 km).

§ 3. Organizatorzy:

 1. Stowarzyszenie TAK KRAKÓW!

Os. Złotej Jesieni 6/25

31-826 Kraków

biuro@tak.krakow.pl

 1. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS

ul. Kąpielowa 51

30-698 Kraków

§ 4. Zgłoszenia:

 1. Rejestracja na wyścig Tour de Cracovia Amatorów 2018 odbywa się wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych ( rejestracja on-line)
 1. www.tourdecracovia.com
 2. bezpośrednio na stronie: http://www.pomiaryczasu.pl w zakładce IV Tour de Cracovia Amatorów
 1. Rejestracja on-line odbywa się do dnia 21 września 2018 roku do godz. 24:00
 1. Odbiór numerów startowych i pakietów dla zawodników zarejestrowanych on-linerealizowany będzie w dniu zawodów w godz. 9:00 do godz. 11:30. W przypadku dużej ilości startujących czas na wydanie numerów startowych i pakietów, może zostać wydłużony o czym decydują Organizatorzy.
 1. Rejestracja w dniu zawodów, w Biurze Zawodów przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starychmożliwa tylko w szczególnych wypadkach w godzinach 9:00-11:00.
 1. Rejestracja w dniu zawodów, po godzinie o której mowa w pkt. 3 ( po godz. 10:30)jest niemożliwa.

§ 5. Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w zawodachmają:
 1. Osoby które ukończyły 18 lat
 2. Wyścig jest dedykowany dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters i junior
 1. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 ( Orlik).

§ 6. Klasyfikacje w trzech kategoriach wiekowychmężczyzn i jednej dla kobiet:

 1. Kategoria mężczyzn
 1. OPEN ( bez podziału na wiek uczestników)
 2. do 30 lat ( roczniki do 1988)
 3. 31 -44 ( roczniki 1987 – 1974)
 4. powyżej 45 lat ( od 1973)
 1. Kategoria kobiet
 1. OPEN ( bez podziału na wiek uczestniczek)
 2. do 30 lat ( rocznik do 1988)
 3. powyżej 30 lat ( od 1987)

§ 7. Nagrody i pakiety startowe

 1. Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pakiet startowy.
 1. Nagrody:
 1. Kobiety ( OPEN bez podziału na wiek uczestniczek)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Kobiety ( do 30 lat, roczniki do 1988)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Kobiety ( powyżej 30 lat, roczniki od 1987)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Mężczyźni ( OPEN, bez podziału na wiek uczestników)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Mężczyźni (do 30 lat, roczniki do 1988r.)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Mężczyźni (od 31 -44 lat, roczniki 1987r. – 1974r.)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Mężczyźni powyżej 45 lat (od 1973r.)
 1. I miejsce 1 000 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 2. II miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
 3. III miejsce 250 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
 1. Dla wszystkich którzy ukończą trasę pamiątkowe medale.

§ 8. Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
 1. Zawodnicy startują ze startu wspólnego, podczas wyścigu ruch kołowy będzie częściowo ograniczony. Ruch poprzeczny i z kierunku przeciwnego będzie zatrzymany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego zobowiązani są jechać prawą stroną drogi i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 1. Wyścig odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne
 2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia.
 1. Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom policji, służbom porządkowymi organizatorom.

§ 9. Opłaty

 1. Organizator nie pobiera opłaty startowej.

§ 10 Polityka prywatności

 1. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy (wyścigu) oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 1. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w wyścigu) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.
 1. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 1. Start zawodnika w wyścigu możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

§ 10. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu z winy zawodników oraz za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone podczas trwania zawodów.
 1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorami Wyścigu.

11. Wykaz szpitali:

 • SZPITAL im.Ludwika Rydygiera
  os.Złota Jesień 1
  12 646 80 00
 • SZPITAL im.Gabriela Narutowicza
  ul.Prądnicka 35-37
  12 416 24 36