Regulamin

TOUR de CRACOVIA AMATORÓW

REGULAMIN wyścigu kolarskiego MASTERS

21 września 2019 (sobota)

start godzina 12:00

 • 1. Cele wyścigu:
 1. Wyłonienie zwycięzców w wyścigu Masters Tour de Cracovia
 2. Umożliwienie amatorom rywalizacji sportowej
 3. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
 4. Promocja Gminy Michałowice oraz Województwa Małopolskiego
 5. Promocja zdrowego trybu życia
 6. Poprawa świadomości oraz wiedzy dot. poruszania się i bezpieczeństwa na drogach
 7. Popularyzacja roweru jako alternatywnego środka komunikacji
 8. Przeprowadzenie akcji zakupu „muszelek charytatywnych” dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 • 2. Termin, miejsce wyścigu, dystanse:
 1. Data i dzień: 21 września 2019 (sobota)
 2. Godzina: 12:00
 3. Miejsce: Więcławice Stare ( przy Kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych)
 4. Start: przy Kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
 5. Meta: przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
 6. Trasa wyścigu: Więcławice Stare –Zdzięsławice – Prawda – Raciborowice – Książniczki -Młodziejowice – Michałowice – Więcławice Stare – Masłomiąca – Więcławice Stare
 7. Dystans dla Kobiet 38 km (2 okrążenia po ok. 19 km).
 8. Dystans dla Mężczyzn 57 km (3 okrążenia po ok. 19 km).
 • 3. Organizatorzy:
 1. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
 2. Kąpielowa 51

30-698 Kraków

 • 4 Współorganizatorzy
 1. Stowarzyszenie TAK KRAKÓW!

Os. Złotej Jesieni 6/25

31-826 Kraków

biuro@tak.krakow.pl

 1. Legierski Projects Wiesław Legierski

Istebna 235

43-470 Istebna

biuro@pomiaryczasu.pl

 • 5. Zgłoszenia:
 1. Rejestracja na wyścig Tour de Cracovia Amatorów 2018 odbywa się wyłącznie za pośrednictwem stron internetowych ( rejestracja on-line) tourdecracovia.com bezpośrednio na stronie: https://www.pomiaryczasu.plw zakładce Tour de Cracovia 2019
 2. Rejestracja on-line odbywa się do dnia 20 września 2019 roku ( piątek) do godz. 24:00
 3. Odbiór numerów startowych i pakietów dla zawodników zarejestrowanych on-line realizowany będzie w dniu zawodów w godz. 9:00 do godz. 11:30. W przypadku dużej ilości startujących czas na wydanie numerów startowych i pakietów, może zostać wydłużony o czym decydują Organizatorzy.
 4. Rejestracja w dniu zawodów, w Biurze Zawodów przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych możliwa tylko w szczególnych wypadkach w godzinach 9:00-10:30.
 5. Rejestracja nowych zawodników w dniu zawodów, po godzinie o której mowa w pkt. 3 ( po godz. 10:30) jest NIEMOŻLIWA.
 • 6. Cel charytatywny
 1. W związku z 1 ust. 8 Regulaminu Tour  de Cracovia Amatorów, Organizatorzy wprowadzają MUSZELKI CHARYTATYWNE ( zwaną dalej MUSZELKĄ) dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 2. Zakup MUSZELKI upoważnia uczestnika do wzięcia udziału w wyścigu Masters Tour de Cracovia.
 3. Koszt 1 MUSZELKI to wartość 30 zł
 4. Zakup MUSZELKI jest możliwy do dokonania w sposób elektroniczny przez system płatniczy powiązany ze stroną na której dokonuje się zapisów w terminie do 20 września 2019 roku ( piątek) lub na terenie Dniu Zawodów w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.
 5. Zwrot kosztów poniesionych na zakup MUSZELKI jest NIEMOŻLIWY
 6. Dane do wpłaty:

11 1140 2004 0000 3002 5097 5346

BRE Bank

Dagmara Szturc – Legierska

Istebna 235; 43-470 Istebna

TYTUŁEM: MUSZELKA TDC IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA 

Kontakt w sprawie opłat: +48 691 266 815 email: dag@roadmaraton.pl

 • 7. Uczestnictwo
 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają:
 2. Osoby które w dniu wyścigu ukończyły 15 rok życia
 3. Wyścig jest dedykowany dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją Masters i junior
 4. Prawa startu w wyścigu amatorów NIE MAJĄ zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-23 ( Orlik).
 • 8. Klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn

Kategoria mężczyzn

 1. OPEN ( bez podziału na wiek)
 2. M-1 15 – 18 lat
 3. M-2 19 – 29 lat
 4. M-3 30 – 39 lat
 5. M-4 40 – 49 lat
 6. M-5 50 – 59 lat
 7. M-6 60 lat i starsi              

Kategoria kobiet

 1. OPEN ( bez podziału na wiek)
 2. K-1 15 – 29 lat
 3. K-2 30 – 39 lat
 4. K-3 40 – 49 lat
 5. K-4 50 lat i starsze  
 • 9. Pakiety startowe i Nagrody
 1. Każdy uczestnik wyścigu otrzyma pakiet startowy.
 2. Nagrody:

 

Mężczyźni

OPEN            ( bez podziału na wiek)

I miejsce         500 zł             (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł             (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł             (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-1                15 – 18 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-2                19 – 29 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-3                30 – 39 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-4                40 – 49 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-5                50 – 59 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

M-6                60 lat i starsi             

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

Kobiety

OPEN            ( bez podziału na wiek)

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

K-1                 15 – 29 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

K-2                 30 – 39 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

K-3                             40 – 49 lat

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

K-4                             50 lat i starsze

I miejsce         500 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

II miejsce        250 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

III miejsce       150 zł              (czek na zakup sprzętu rowerowego)

 • 10. Sposób przeprowadzenia zawodów
 1. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol oraz zawodami cyklu Road Maraton 2019
 2. Zawodnicy startują ze startu wspólnego, podczas wyścigu ruch kołowy będzie częściowo ograniczony. Ruch poprzeczny i z kierunku przeciwnego będzie zatrzymany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego zobowiązani są jechać prawą stroną drogi i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 3. Wyścig odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne
 4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia.
 5. Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom policji, służbom porządkowym i
 • 11 Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), pomiaryczasu.pl wykonujący rejestrację uczestników imprez sportowych na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu informuje, że:

 1. Przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach
 • organizacji i przeprowadzania imprez sportowych,
 • informacyjnym, statystycznym i archiwalnym,
 • marketingowym i promocyjnym,
 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Legierski Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; adres poczty elektronicznej: biuro@pomiaryczasu.pl Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesław Legierski.
 2. W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem Organizatora imprezy, do której uczestnik zgłosił swój udział zgodnie z regulaminem danej imprezy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy zgodnie z regulaminem. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów albo do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które może Pani/Pan realizować względem Administratora Danych Osobowych:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • 12. Postanowienia końcowe:
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu z winy zawodników oraz za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone podczas trwania zawodów.
 2. Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorami Wyścigu.
 • 13. Wykaz szpitali:
 1. SZPITAL im.Ludwika Rydygiera
  Złota Jesień 1
  12 646 80 00
 2. SZPITAL im.Gabriela Narutowicza
  Prądnicka 35-37
  12 416 24 36