REGULAMIN WYŚCIGU MASTERS

TOUR de CRACOVIA AMATORÓW
REGULAMIN wyścigu kolarskiego MASTERS
11 września 2021 (sobota)
start godzina 11:00

§ 1. Cele wyścigu:
1. Wyłonienie zwycięzców w wyścigu Masters Tour de Cracovia Amatorów
2. Umożliwienie amatorom rywalizacji sportowej
3. Popularyzacja kolarstwa szosowego w Polsce
4. Promocja gmin Michałowice i Kocmyrzów – Luborzyca oraz Województwa Małopolskiego i ich lokalnych atrakcji
5. Promocja zdrowego trybu życia oraz poprawa świadomości i wiedzy dot. poruszania się i bezpieczeństwa na drogach
6. Popularyzacja roweru jako alternatywnego środka komunikacji
7. Przeprowadzenie akcji charytatywnej zakupu MUSZELEK CHARYTATYWNYCH dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

§ 2. Termin, miejsce wyścigu, trasa, dystanse:
1. Wyścig Tour de Cracovia Amatorów odbywa się w dniu 11 września 2021r. ( sobota)
2. Start wyścigu Tour de Cracovia Amatorów odbywa się ze startu wspólnego
3. Start wyścigu o godzinie: 11:00
4. Trasa wyścigu Tour de Cracovia Amatorów
a) Start: przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
b) Meta: przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
c) Trasa: Sieborowice – Łuczyce- Maciejowice – Wiktorowice – Pielgrzymowice – Zdzięsławice – Więcławice – Masłomiąca – Więcławice
5. Dystane:
a) Dystans dla Kobiet 50,38 km (2x 25,19 km).
b) Dystans dla Mężczyzn 50,38 km (2x 25,19 km).

§ 3. Organizator:
1. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
ul. Kąpielowa 51
30-698 Kraków
§ 4. Współorganizatorzy
1. Stowarzyszenie TAK KRAKÓW!
Os. Złotej Jesieni 6/25
31-826 Kraków

§ 4. Zgłoszenia, opłaty:
1. Rejestracja na wyścig Tour de Cracovia Amatorów 2021 odbywa się za pośrednictwem stron internetowych ( rejestracja on-line) www.tourdecracovia.com bezpośrednio na stronie: https://www.pomiaryczasu.pl w zakładce VI Tour de Cracovia Amatorów.
2. Organizatorzy ustalają limit 300 zawodników, jako maksymalną liczbę osób, która może wziąć udział w wyścigu Tour de Cracovia Amatorów organizowanym w dniu 11 września br.
a) Jako osobę zarejestrowaną rozumie się taką która zarejestrowała się i dokonała opłaty w wysokości o której mowa w §4 pkt 8
3. Rejestracja on-line odbywa się do dnia 6 września 2021 roku do godz. 24:00
4. Rejestracja osobista w dniu zawodów, będzie możliwa z zastrzeżeniem §4 pkt 6 w wyznaczonym miejscu na terenie Biura Zawodów w godz. 8:30 do godz. 10:30. Opłaty będzie można dokonać wyłącznie w formie gotówki.
5. Odbiór numerów i pakietów startowych dla zarejestrowanych zawodników realizowany będzie w wyznaczonym miejscu na terenie Biura Zawodów w dniu zawodów w godz. 8:30 do godz. 10:30.
6. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zawodników do dnia 6 września br. o której mowa w pkt. 2, Rejestracja na wyścig kolarski w dniu wyścigu na terenie Biura Zawodów nie będzie prowadzona.
7. Rejestracja w dniu zawodów, po godzinie o której mowa w pkt. 4 ( po godz. 10:30) lub po osiągnięciu limitu miejsc o którym mowa w pkt. 2 jest niemożliwa.
8. Za udział w wyścigu Tour de Cracovia Amatorów, Organizatorzy, pobierają opłatę w wysokości 30,00 zł ( do 6 września 2021r.). Po dniu 6 września 2021 opłata za wyścig wynosi 60,00 zł i można ją uiścić tylko w Biurze Zawodów. Opłatę można wnieść tylko i wyłącznie w formie gotówki
Kategorie do 6 września do godz. 24:00 po 6 września po 6 września
kat. K OPEN 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. K1 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. K2 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. M OPEN 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. M1 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. M2 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
kat. M3 30.00 zł 60,00 zł Opłata w biurze zawodów
9. Opłata o której mowa jest w §4 pkt 8 pobierana jest w ramach akcji zakupu MUSZELEK CHARYTATYWNYCH na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora

§ 5. Uczestnictwo
1. Wyścig dedykowany jest dla kolarzy amatorów, prawo do startu mają też zawodnicy z licencją Masters i Junior
2. Prawo uczestnictwa w zawodach mają:
a) osoby które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia
b) dokonają opłaty o której mowa w §4 pkt 8
3. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają osoby:
a) posiadający aktualną licencję ELITA
b) posiadający aktualną licencję U-23 ( Orlik).
4. Osoby bez numerów startowych poruszahącye się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną
5. Każdy uczestnik Tour de Cracovia Amatorów na trasie wyścigu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym . Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani
6. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Tour de Cracovia niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora lub służby medycznym służby techniczne, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej
7. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania Organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwacze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik
8. W przypadkach szczególnych mając na uwadze dobro zawodnika, Organizator w porozumieniu z lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji

§ 6. Kategorie wiekowe
1. Kategoria mężczyzn
OPEN ( bez podziału na wiek uczestników)
M1 do 30 lat
M2 31 lat – 44 lata
M3 powyżej 45 lat
2. Kategoria kobiet
OPEN ( bez podziału na wiek uczestniczek)
K1 do 30 lat
K2 powyżej 30 lat

§ 7. Pakiety startowe
1. Każdy uczestnik wyścigu otrzyma:
a) numer startowy z elektronicznym chipem
b) system elektronicznego pomiaru czasu
c) pełne zabezpieczenie medyczne
d) wsparcie i pomoc służb organizatora w sytuacjach tego wymagających w tym obsługa wolontariuszy
e) ciepły posiłek regeneracyjny po imprezie ( o ile nie zostaną wprowadzenie ograniczenia sanitarne występujące w związku z Covid-19
f) pamiątkowy medal

i nagrody
Kobiety kat. OPEN
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Kobiety kat. K1
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Kobiety K2
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Mężczyźni kat. OPEN
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Mężczyźni kat. M1
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Mężczyźni kat. M2
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Mężczyźni kat. K3
I miejsce 500 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
II miejsce 300 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego oraz dyplom
III miejsce 150 zł (bon na zakup sprzętu rowerowego) oraz dyplom
Dla wszystkich którzy ukończą trasę pamiątkowe medale.

§ 8. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
2. Zawodnicy startują ze startu wspólnego, podczas wyścigu ruch kołowy będzie częściowo ograniczony. Ruch poprzeczny i z kierunku przeciwnego będzie zatrzymany na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu.
3. Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Policji, służbom porządkowymi Organizatorom.
4. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego a w szczególności do poruszania się prawą stroną jezdni.
5. Zawodnicy, przed którymi nie ma pilota policyjnego muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.
7. W dniu 11 września 2021 po godzinie 14:00 Policja oraz służby Organizatora, przestają pełnić zabezpieczenie trasy imprezy na drogach publicznych
8. W wyścigu Tour de Cracovia Amatorów mogą brać udział osoby poruszające się na technicznie sprawnych rowerach
9. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminy oraz odnoszenia się z należnym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziego, Organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działania siły wyższej
11. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna przeznaczona jest na cele charytatywne.

§ 10 Polityka prywatności
1. W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), pomiaryczasu.pl wykonujący rejestrację uczestników imprez sportowych na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu informuje, że:
a) Przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach
b) organizacji i przeprowadzania imprez sportowych,
c) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym,
d) marketingowym i promocyjnym,

2. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus ul. Kąpielowa 5, 30-698 Kraków, KRS0000024086
3. W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem Organizatora imprezy, do której uczestnik zgłosił swój udział zgodnie z regulaminem danej imprezy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji danej imprezy zgodnie z regulaminem. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów albo do momentu wycofania zgody.
7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które może Pani/Pan realizować względem Administratora Danych Osobowych:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy (wyścigu) oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.=
9. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w wyścigu) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i reklamowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.
10. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
11. Start zawodnika w wyścigu możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

§ 10. Informacje dodatkowe:
1. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone podczas trwania zawodów.
4. W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorami Wyścigu.

§ 11. Wykaz szpitali:
1. SZPITAL im.Ludwika Rydygiera
os.Złota Jesień 1
12 646 80 00
2. SZPITAL im.Gabriela Narutowicza
ul.Prądnicka 35-37
12 416 24 36