Piotr Opiłka

Podczas wyścigu odpowiada za Biuro Zawodów oraz koordynuje prace wolontariuszy

Prywatnie działa społecznie na rzecz mieszkańców swojej Gminy, kibic piłki nożnej.