Natalia Adamczyk

Sekretarz Stowarzyszenia Tak, Kraków ( Organizatora Tour de Cracovia)

Podczas wyścigu odpowiada za Biuro Zawodów oraz kontakt z mediami.