Składamy serdeczne podziękowania z wsparcie finansowe i rzeczowe Współorganizatorom  oraz wszystkim Sponsorom i Partnerom wyścigu Tour de Cracovia Amatorów 2021.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Partnera Głównego wydarzenia, którym było Województwo Małopolskie, region z najbardziej rozwinięta siecią szlaków i tras rowerowych o różnym poziomie trudności i europejskim standardzie w ramach VeloMałopolska. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w nasz projekt i udzielone wsparcie.

Serdecznie dziękujemy naszym Sponsorom –  Wodociągom Miasta Krakowa oraz CEZ Skawina za udzielone wsparcie. Państwa pomoc była dla nas kluczowa !

Nieodłączne podziękowania należą się naszym Partnerom – Firmie FoodCare (właściciela m.in. marki 4MOVE), Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Krakowie, Firmie 3line.pl, BIKE – RS, Grupie Autoremo, Sandra Długajczyk Fotografia, Wolontariuszom Fundacji Aktywnie Razem oraz Catering StaF Stanisław Filipek. Bez Państwa pomocy, wyścig Tour de Cracovia Amatorów z pewnością nie mógłby odbyć się w takim kształcie. Wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Państwa firm, ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia prestiżu społecznego.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Gospodarzy Gmin Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Dzięki Państwa życzliwości i niezawodnemu wsparciu  organizacja wyścigu  TDC zakończyła się  sukcesem. Dziękujemy za to, że corocznie  jesteście razem z nami!

Lista podziękowań byłaby niepełna gdyby nie wspomnieć o Gospodarzu miejsca wyścigu. Dziękujemy serdecznie proboszczowi parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach ks. Ryszardowi Honkiszowi, za okazaną życzliwość i niezawodną pomoc.

Dziękujemy naszym patronom medialnym TVP3 Kraków, Radiu Kraków,  portalowi Głos24 za wspieranie i promocję naszej inicjatywy.

Pragniemy serdecznie podziękować także wszystkim służbom mundurowym – Garnizonowi Małopolskiej Policji, Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Więcławic, Książniczek, Maciejowic, Skrzeszowic, Goszyc, Łososkowic, Rzeszotar, Zalas, Pobiednika, Tropiszowa i Igołomi oraz Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu za pomoc w zabezpieczeniu trasy i przebiegu całego wyścigu.

Dziękujemy za to, że byliście RAZEM z nami!